Mám sklerózu, ale okno nemám

 

 
Potřeba rekonstrukce oken
Domov sv. Josefa byl vybudován ve starém barokním areálu ze 17. století a postupné investice do jeho obnovy v zájmu zvyšování kvality péče i rozšiřování kapacit jsou tedy nezbytné. Některé z těchto investic by nebylo možné realizovat bez přispění dárců, kterých si za jejich pomoc nesmírně vážíme. V současnosti se velkou výzvou stala výměna více než 100 let starých oken, jež přestávají plnit svou funkci. Okna netěsní, profukují, často jsou napadena plísní, zavírání nefunguje nebo jen s obtížemi. Tím je snižován komfort pacientů na pokojích i při rehabilitacích a znesnadňována práce personálu při poskytování péče. Záměr to není malý, ale dopad na život pacientů obrovský. 

 

 

Potřebné prostředky
Rekonstrukce oken si vyžaduje investici přesahující 4 mil. Kč. To je dáno specifickými požadavky na okna, která jsou památkově chráněna, a na 86 oken připadá 15 různých typů. Některá z nich budou repasována, zatímco u jiných se bude jednat o kompletní výměnu.
Dotace pokrývají pouze necelých 60 % celkových nákladů. Průměrná částka na dofinancování jednoho okna z jiných zdrojů (darů a grantů) je tedy 20 800 Kč.
Momentálně schází částka na výměnu 26 oken.
Celkové náklady na výměnu či repasi 86 oken
 4 258 678 Kč
Celková cena za jedno okno (průměrná částka za všech 15 typů oken)
 49 520 Kč
Dotace Operačního programu Životní prostředí
 1 470 000 Kč
Dotace Královéhradeckého kraje
 1 000 000 Kč
Částka na dofinancování (dary a granty) na začátku projektu
 1 788 678 Kč
Částka na dofinancování 1 okna
 20 800 Kč
Aktuálně chybějící částka na dofinancování (k 3. 10. 2019)
 540 800 Kč
Celkem zbývá oken
 26

 

Pozitivní dopady na Domov sv. Josefa

Nová dřevěná špaletová okna přinesou díky použití trojitého skla energetickou úsporu až 20 %. „Ušetřené“ finanční prostředky tak bude možné efektivněji využít na rozvoj péče o nemocné. Další nesporná pozitiva plynoucí z úspěšné realizace projektu výměny oken spatřujeme ve:
▪ vytvoření příjemného prostředí a zajištění důstojného života pacientů;
▪ zvýšení kvality zdravotní a sociální péče – méně času na ošetřování oken, více času na ošetřování pacientů;
▪  záchraně kulturního dědictví – barokní jezuitská rezidence ze 17. století.

 

Příběh obnovy Domova

V březnu 2019 byla nová okna v Domově sv. Josefa jen vzdáleným snem. Získané dotace zdaleka nepokrývaly celkové náklady. Pak ale do domova přijela Martina Sáblíková, přivezla symbolicky první nové okno a začaly se dít neskutečné věci. Kampaň „Mám sklerózu, ale okno nemám“ oslovila více než 300 dárců, firem i zástupců měst a krajů. Na jednom místě se sešla spousta dobrých skutků a začala se psát další kapitola příběhu obnovy areálu Domova sv. Josefa. Jakýkoliv dar pro nás znamená závazek a velikou zodpovědnost. Okna jsme zadali do výroby již v červnu a na konci srpna poprvé spatřili kýžený výsledek. Stačilo jen zasklít a namontovat. A skutečně, v první polovině října byla již zahájena samotná výměna oken v Domě sv. Josefa. Další práce je však ještě před námi…
Březen 2019
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová přiváží první okno
Téměř rychlostí světla přibruslily v sobotu 30. března do Domova sv. Josefa dvě populární rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová a přivezly s sebou první nové okno. Nastartovaly tím kampaň, díky které se postupně začíná naplňovat sen starých oken o jejich odchodu do důchodu.

 

Červen 2019
Začínáme získávat prostředky na nová okna
Díky mnoha dobrodincům se podařilo získat prostředky na první nová okna. Kromě individuálních dárců se zapojily také firmy i veřejná správa. Do výroby tak mohla být zadána naše první objednávka na výrobu oken

 

Červenec 2019
Svatoanenské slavnosti a dar od společnosti Eurovia
Poslední červencový víkend byl tradičně zasvěcen benefiční akci „Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér“. Kromě jiného zde byl předán šek společnosti Eurovia, která vyzvala své zaměstnance k příspěvku na výměnu oken s příslibem zdvojnásobení vybrané částky. A tak se podařilo získat prostředky na výměnu více než 16 oken!

 

 

Srpen 2019
První okna jsou hotová
Zástupci Domova sv. Josefa kontrolují kvalitu přímo u dodavatele (firma Propama), který nabídl v rámci výběrového řízení o 10 % nižší cenu oproti očekávanému rozpočtu, čímž výrazně přispěl ke snazší realizovatelnosti celého projektu. 

 

Říjen 2019
Zahájena 1. etapa výměny oken
Začátkem října byla zahájena první ze tří plánovaných etap výměny oken. V Domě sv. Josefa se podařilo:
▪ výměnit 16 oken a 1 balkonové dveře
▪ vložením izolačního dvojskla do starých oken repasovat 5 oken na chodbách

 

Současnost
Díky mnoha podporovatelům se již podařilo zajistit prostředky na výměnu 60 oken. Nejvýraznější finanční podpora putovala od Královéhradeckého kraje a firem Biogen a EUROVIA CS, a. s.
Úplně vyhráno ale ještě není. Stále chybí prostředky na 26 nových oken, které je potřeba neprodleně vyměnit. Věříme, že společně s Vámi dokážeme i tuto výzvu překonat a dovést projekt výměny oken v Domově sv. Josefa do úspěšného finále.

Projekt podpořili:

Děkujeme také mnoha dalším dárcům, kteří se rozhodli adoptovat si okno nebo jeho část prostřednictvím tohoto webu.

 Děkujeme, že pomáháte!

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.